Funktionär

2209779

Som funktionär på någon av klubbens tävlingar gör du en stor insats för klubben…

Vi vill med dessa rader informera dig om Eslövs ridklubbs tävlingsverksamhet och vad det innebär att vara funktionär i klubben och särskilt det sätt på vilket du härigenom bidrar till klubben.

Bakgrund

Klubbens tävlingsverksamhet leds ytterst av tävlingssektionen, som består av några ideellt arbetande klubbmedlemmar. Hela tävlingsåret planeras långt i förväg – ungefär ett halvt till ett kvarts år – och klubbens tävlingstermin anmäls då till Ridsportförbundet.

För att vår anläggning skall kunna hållas i gott skick och utvecklas har vi inga andra krafter än våra medlemmar att tillgå. De utför då antingen rent praktiskt arbete, för att klubben inte alltid skall tvingas köpa in dyr arbetskraft, eller arbetar som funktionär på tävling, som skapar betydande intäkter föreningen inte skulle klara sig utan, om inte avgifterna för ridskola och boxplatser sattes avsevärt mycket högre än idag.

Vi tror att våra tävlingar är populära och har ett gott rykte och detta är vi angelägna att förvalta genom att kunna erbjuda goda arrangemang av hög kvalité och med hög servicenivå gentemot våra tävlande gäster.

Du som funktionär betyder alltså väldigt mycket för klubben!!!
Och du får dessutom funktionärspoäng som kan användas för att få rabatt på klubbens aktiviteter. Läs mer här.

Genom att vara funktionär lär du dig dessutom massor om hur det går till på tävlingar och lär känna dina trevliga klubbkamrater.

Allmänt

Varje tävling – vi har omkring tio tävlingar varje år lika fördelat mellan hoppning och dressyr och ponny och häst, kräver tjugo till tjugofem funktionärer.

Att vara funktionär hoppas vi att du skall upplevas som något trevligt. Klubben bjuder på fika och för dem som arbetar under en hel dag även lunch. Det brukar oftast vara en mycket trevlig stämning (som du själv lämnar ett väsentligt bidrag till) på en tävlingsplats. Du träffar många människor med ett ridintresse och du lär känna andra medlemmar i klubben.

Det finns uppgifter för alla, vissa kräver inga förkunskaper alls. Du behöver inte ens kunna något om hästar. Är du ny på en uppgift finns det alltid någon med mer vana där och hjälper dig tillrätta!

Översikt

Inför hopptävling skall både bana och framhoppning byggas. Om tävlingen sker en lördag brukar personalen göra klart det mesta under fredagen. Är det en söndag så byggs inte banan förrän på lördagen och då meddelas tid under veckan innan. Banchefen hjälper banbyggaren att mäta in de första bommarna och sen hjälps alla som kan åt med att bygga klart. Parkeringsskyltar och avspärrningar ska fram och vi kollar att ljudsystem och datorer fungerar.

Innan dressyrtävlingarna skall dressyrstaketen byggas och det brukar personalen göra iordning så att det går lätt att måtta in bokstäver etc.

Tävlingsdagen samlas alla funktionärer en halvtimme före tävlingens början.

Några börjar ännu tidigare – sekretariatet skall öppna en timme före första start och parkeringsvakterna behöver var på plats ca 1 timme innan första start. Cafeterian skall vara bemannad innan tävlingen börjar så att det går att få kaffe och macka.

Tävlingsledaren är också på plats tidigt!

Efter tävlingen hjälps ALLA (eller nästan alla – vissa har nog med sitt, t.ex. i cafeterian) åt med att plocka ihop efter oss, banan skall rivas och anläggningen ställas i ordning för att fungera som vanligt igen. Ju fler som hjälper till, ju snabbare går arbetet.

Här nedan kan du läsa om de funktionärsuppgifter som finns på en tävling och som vi vill ha hjälp av våra medlemmar till. Längst ner kan du också läsa om övriga personer som behövs under en tävling, men som ordnas på anna sätt.

Cafeterian

Hur viktigt det är med mat vet vi alla. Och trevligt bemötande på en servering. Tävlande ställer ofta höga krav på serveringen och det finns nog inte mycket, förutom ordningen på en tävling, som jämförs så mycket mellan tävlingsplatserna som just deras serveringar. En rätt skött cafeteria är värd sin vikt i guld. Vi brukar sälja varma och kalla drycker, toast, korv med bröd, kakor och ibland hela måltider. Här svarar man också för att det finns mat och dryck till funktionärerna.

Domar-sekreterare

Är domarens högra hand och för anteckningar efter domarens anvisningar på tävlingsprotokollet. På dressyrtävlingar är det poäng och kommentarer som ska antecknas. På hopptävlingar är det en ”back up” till resultatet som skrivs så att man även vid datorproblem vet vem som vinner…

Löpare

Löparna hämtar frekvent dressyrprotokoll från dressyrdomarna och lämnar till sekretariatet.

Bara på dressyr

Ringmaster / Framhoppning

Svarar för att flödet av ryttare från och till framridning, framhoppning och vidare till tävlingsbanan flyter snabbt, i rätt startordning och friktionsfritt. Kommunicerar med domare, sekretariat och med varandra  Hjälpmedlen är aktuella startlistor, walkie-talkie, ett bestämt uppträdande och ett hyfsat myndigt tonfall.

Sekretariat

Dessa har ofta ett hektiskt arbete på morgonen när tävlingen börjar. Varje tävlande skall visa tävlingslicenser, gröna kort, vaccinationsintyg för sin häst och kanske andra papper. Betalningar från tävlande som betalar på plats skall tas emot.

Start- och resultatlistor skall tas fram löpande eftersom ändringar sker hela tiden – ryttare vill byta hästar, byta klasser eller stryka sig. För några krävs datorvana och utbildning i administrationsprogrammet Equipe. Priser skall finnas framme för prisutdelning och delas ut. Tålamod, organisationsförmåga och gott humör krävs. Det är här tävlingens hjärta finns och de är de första som får höra om de tävlande är nöjda eller missnöjda med tävlingen.

Speaker

I hoppning brukar det ofta vara sittande domare som har uppgiften. I dressyr har man däremot någon annan som presenterar ekipage och resultat. 

Tidtagare

Kräver datorvana och visst tekniskt handlag. Sköter den elektroniska tidtagningen under hoppningen och för in resultat direkt i datorn. På en tävling på lägre nivå, alltså klubbtävlingar och liknande, tas tiden enbart manuellt. Domare och domarsekreterare brukar båda ha hand om den manuella tidtagningen.

Endast på hopptävlingar

Traktorförare

Ser till att bana och framridning harvas mellan klasserna och hjälper till när hoppbanan ska byggas undan.

Endast på hoppning

Sjukvårdare

Vi måste alltid ha sjukvårdsutbildad personal på plats under våra tävlingar. Aktuell utbildning i hjärt/lungräddning krävs. Som sjukvårdspersonal kan man gärna ha en annan funktionärssyssla samtidigt – förhoppningsvis inträffar det inget där sjukvårdskunskaper behövs… Som sjukvårdare måste man dock vara i närheten av banan hela tiden och vara först på plats vid eventuell olycka.

Övriga

Hur under presenteras övriga funktioner som behövs under en tävling, men som oftast är någon med mer utbildning eller erfarenhet.

Banbyggare

Designar och bygger banhoppningsbanan (dock inte själv, se ovan). Banbyggaren har gått flera kurser i Ridsportförbundets regi och skall godkännas av förbundet och tävlar inte sällan eller har tävlat själv på ganska hög eller hög nivå. Hyrs ibland in utifrån.

Endast hoppning

Banchef

Banbyggarens högra hand. Är den som ser till att et fungerar på banan under dagen. Hjälper banpersonalen och håller koll på hinder. 

Bara på hoppning

Domare

Finns minst en per bana (på tävlingar på högre nivåer flera). Utbildad och godkänd av Ridsportförbundet. Betalas av arrangörsklubben och kommer oftast utifrån. Brukar få vidtalas långt i förväg.

Funktionärs-ansvarig

Har ansvar för aktuella funktionärslistor. Tar hand om funktionärerna under dagen. Domaren vill ha kaffe och macka, parkeringsvakterna kan också behöva något stärkande, godis och dricka till framhoppning/ringmaster brukar vara poppis. Har koll på att det finns frukost och lunch till funktionärerna och att toaletterna är i fint skick under tävlingsdagen.

Tävlingsledare

Finns i alla tävlingsgrenar och är tävlingens administrative chef. Tävlingsledaren är samtidigt ett alltiallo, som skall försöka vara på alla platser och lösa de problem som uppstår.

Veterinär

Finns på alla tävlingar på från en viss nivå. Betalas via Jordbruksverket, som fakturerar klubben. Veterinären besiktigar de deltagande djuren och kontrollerar att de är i skick att tävla och kan neka en tävlande att starta om det brister. Veterinären rycker givetvis också in vid olycksfall på tävlingsplatsen.

Överdomare

Vid sidan om tävlingsledaren finns en överdomare, som för Ridsportförbundets räkning ser till att arrangören följer de regler som finns (regelsamlingen heter TR – Tävlingsreglementet och utges av Svenska Ridsportförbundet), att tävlingsorganisationen fungerar, att banorna är riktiga och att tävlings- och ordningsregler i övrigt följs. Han kan besluta om vissa straff för tävlande och tar upp överklaganden mot beslut som fattats av tävlingsledning eller domare. Överdomaren och tävlingsledaren arbetar intimt ihop, men överdomaren betalas av föreningen och tillhör nästan aldrig klubben. Efter varje tävling ”betygsätts” tävlingsorganisationen av överdomaren i en överdomarrapport, som lämnas till Ridsportförbundet.