Sektioner

En sektion är en del av klubben med ansvar för en specifik verksamhet. 

Mer information hittar du här:

Reglemente för Eslövs ridklubb 2022

Dressyr-sektionen
Dressyrsektionen ansvarar för dressyrtävlingarna på klubben, både för ponny och häst.

Ansvarig:

Tina Andersson.

Hopp-sektionen

Hoppsektionen ansvarar för hopptävlingarna på klubben, både för ponny och häst.

 

Ansvarig:

Sara Grundström.

Kommunikations-sektionen

Kommunikationssektionen hjälper styrelsen och personalen med att se till att information når såväl klubbens medlemmar som potentiella nya medlemmar och andra intressenter.

Ansvarig:

Sara Mörking.

Evenemangs-sektione

I evenemangssektionens åtaganden ingår familjedag, julshow och klubbfest.

Ansvarig:

Ingen just nu – kontakta styrelsen om du är intresserad

Ungdoms-sektionen

Ungdomssektionen ansvarar för att anordna aktiviteter som riktar sig till klubbens ungdomar.

Ansvarig:

Annie Mörking.

Valbara funktionärer

En valbar funktionär är en person med ansvar för en specifik verksamhet, men som inte tillhör en specifik sektion. Dessa är:

  • Kioskansvarig – Marie Olsson
  • Sponsringsansvarig – Maria Bohr Frank
  • Anläggningsansvarig – Ingen just nu, är du intresserad hör av dig!
 

Mer detaljer om de olika sektionerna och deras ansvarsområden hittar du här: Reglemente för Eslövs ridklubb 2022