Verksamhet

Vision

Eslövs ridklubb ska vara det självklara valet för hästintresserade i Eslövs närområde.

Verksamhetsområden och mål för dessa

Ridskolan är klubbens kärnverksamhet. Vi ska erbjuda lektioner för knatte, nybörjare, junior, vuxen och för personer med funktions­variationer under såväl dagtid som kvällstid. Träningar för voltige, dressyr- och hoppintresserade.

Privatryttare – Vi ska erbjuda träningar i hoppning och dressyr. Klubben ska erbjuda uppstallning för upp till åtta privathästar. Övriga privatryttare ska kunna nyttja anläggningen om de löser anläggningskort.

Klubbverksamheten ska bidra till att vi får en aktiv förening med engager­ade medlemmar. Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna ska arrangeras.

Tävlingar ska erbjudas upp till regional nivå i både hoppning och dressyr. Vi ska ha tävlingar för ponny och häst.

 

2023

Ridskolan

 

 • Med hästen i centrum erbjuda alla elever en god ridutbildning från nybörjare till tävlingsryttare.
 • Aktivt värva fler ridande.
 • Anordna träningstävlingar i hoppning och dressyr, för alla åldersgrupper.
 • Genomföra en teorivecka.
 • Delta i ”Vi i stallet” tävlingen.
 • Vi ska arbeta för att ridning ska vara ett naturligt val för skolorna.
 • Bedriva verksamhet för barn och vuxna med funktionsvariationer.
 • Anordna olika ridläger och hästuthyrning.
 • Anordna julshow.
 • Delta i Trollsjökvällar och andra arrangemang ordnade av kommunen
 • Anordna ponnyridning i syfte att få nya ridande på våra lektioner. 
 • Delta i ridskolecupen med ett lag.*

Utbildning

 • Ridlärarna ska erbjudas möjligheter att delta i fortbildningar.
 • Övrig personal ska utbildas vid gemensamma träffar.
 • Ungdomsledarutbildning för ungdomssektionen.
 • Träningstillfällen för privatryttare ska erbjudas.
 • Medlemmar skall ges möjlighet att gå Grönt kort.
 • Funktionärsutbildning.

Hästar

 • Nya ponnyer och hästar ska köpas in till verksamheten för att föryngra hästmaterialet.

Styrelsen

 • Fortsätta jobba med målet att öka intäkterna och minska kostnaderna för att stärka klubbens ekonomi.
 • Arbeta aktivt för att förbättra kommunikationen såväl till medlemmar som övriga intresserade, med hemsidan som den primära kommunikationskanalen.
 • Arbeta för att få fler som engagerar sig ideellt i klubbens verksamhet.
 • Etablera grupper som självständigt jobbar med avgränsade frågor inom klubben.
 • Öka samarbetet med kommunen.
 • Aktivt arbeta med kvalitetsfrågor som gör att medlemmar stannar i klubben.
 • Aktivt arbeta för att öka klubbens medlemsantal.
 • Prioritera frågor som rör underhåll av utemiljö och byggnader.
 • Verka för utökande av verksamheten, bla genom extern uthyrning av ridhuset.
 • Sälja fler sponsorpaket.
 • Se till att klubben har den personal som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas.
 • Prioritera utvecklingen av ungdomsverksamheten.

Tävling

 • Klubben ska genom sin tävlingssektion anordna tävlingar i såväl dressyr som hoppning.
 • Dessutom ska två deltävlingar för klubbmästerskap i hoppning respektive dressyr hållas under året.
 • Pay ’n’ Jump och Pay ’n’ Ride ska ordnas under året.
 • Ha deltagande lag i serier, både i hoppning, voltige och dressyr.