Verksamhet

Vision

Eslövs ridklubb är det självklara valet för hästintresserade i Eslövs närområde.

Verksamhetsområden och mål för dessa

Ridskolan är klubbens kärnverksamhet. Vi ska erbjuda lektioner för knatte, nybörjare, junior, vuxen och för personer med funktions­variationer under såväl dagtid som kvällstid. Träningar för voltige, dressyr- och hoppintresserade.

Privatryttare – Vi ska erbjuda träningar i hoppning och dressyr. Klubben ska erbjuda uppstallning för upp till 8 privathästar. Övriga privatryttare ska kunna nyttja anläggningen om de löser anläggningskort.

Klubbverksamheten ska bidra till att vi får en aktiv förening med engager­ade medlemmar. Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna ska arrangeras.

Tävlingar ska erbjudas upp till regional nivå i både hoppning och dressyr. Vi ska ha tävlingar för ponny och häst.

2023

Ridskolan
 • Med hästen i centrum erbjuda alla elever en god ridutbildning från nybörjare till tävlingsryttare.
 • Aktivt värva fler ridande.
 • Anordna träningstävlingar i hoppning och dressyr, för alla åldersgrupper.
 • Genomföra en teorivecka.
 • Delta i ”Vi i stallet” tävlingen.
 • Vi ska arbeta för att ridning ska vara ett naturligt val för skolorna.
 • Bedriva verksamhet för barn och vuxna med funktionsvariationer.
 • Anordna olika ridläger och hästuthyrning.
 • Anordna julshow.
 • Delta i Trollsjökvällar och andra arrangemang ordnade av kommunen
 • Anordna ponnyridning i syfte att få nya ridande på våra lektioner. 
 • Delta i ridskolecupen med ett lag.

Utbildning

 • Ridlärarna ska erbjudas möjligheter att delta i fortbildningar.
 • Övrig personal ska utbildas vid gemensamma träffar.
 • Ungdomsledarutbildning för ungdomssektionen.
 • Träningstillfällen för privatryttare ska erbjudas.
 • Medlemmar skall ges möjlighet att gå Grönt kort.
 • Funktionärsutbildning.

Hästar

 • Nya ponnyer och hästar ska köpas in till verksamheten för att föryngra hästmaterialet.

Styrelsen

 • Fortsätta jobba med målet att öka intäkterna och minska kostnaderna för att stärka klubbens ekonomi.
 • Arbeta aktivt för att förbättra kommunikationen såväl till medlemmar som övriga intresserade, med hemsidan som den primära kommunikationskanalen.
 • Arbeta för att få fler som engagerar sig ideellt i klubbens verksamhet.
 • Etablera grupper som självständigt jobbar med avgränsade frågor inom klubben.
 • Öka samarbetet med kommunen.
 • Aktivt arbeta med kvalitetsfrågor som gör att medlemmar stannar i klubben.
 • Aktivt arbeta för att öka klubbens medlemsantal.
 • Prioritera frågor som rör underhåll av utemiljö och byggnader.
 • Verka för utökande av verksamheten, bla genom extern uthyrning av ridhuset.
 • Sälja fler sponsorpaket.
 • Se till att klubben har den personal som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas.
 • Prioritera utvecklingen av ungdomsverksamheten.

Tävling

 • Klubben ska genom sin tävlingssektion anordna tävlingar i såväl dressyr som hoppning.
 • Dessutom ska två deltävlingar för klubbmästerskap i hoppning respektive dressyr hållas under året.
 • Pay ’n’ Jump och Pay ’n’ Ride ska ordnas under året.
 • Ha deltagande lag i serier, både i hoppning, voltige och dressyr.