Funktionärsstipendium

Stipendium

Bli vinnare av Eslövs ridklubbs funktionärsstipendium

För att kvalificera sig till nominering av ett stipendium, ska man vara funktionär vid minst två tillfällen och minst fyra timmar per tillfälle vid klubbens olika aktiviteter.
Styrelsen kommer att utse två vinnare på vårterminen och två vinnare på höstterminen, av de som kvalificerat sig. Stipendiet á 500 kr kan användas som betalning för olika aktiviteter som klubben anordnar. Det går inte att byta mot kontanter. Man kan använda summan i sin helhet, eller dela upp mellan olika aktiviteter genom att meddela kassören hur man vill utföra sin betalning.