Valborgshoppet

Söndag 5:e maj. Första start 10:00. 

Klubbmästerskapför både lektionsryttare och privatryttare.

Dagen startar med Klass 4, därefter klass 3 och sedan klass 1 och 2.

Varje lektionshäst kommer starta max 3 rundor.

Du som tävlar är helt självständig när det gäller att göra iordning

hästen, gå banan, rid fram m.m. DETTA ÄR INGEN

BLÅBÄRSHOPPNING

Startlistor kommer fredagen innan. Startavgiften betalas på swish

senast den 3/5 och ange KM hopp. Ej betald start kommer strykas.

Kiosken är öppen ��

Varmt Välkomna!!

1.KM- klass Lektions-ryttare

Klassen rids som bed A/A:0 vilket betyder att man direkt fortsätter på

andra fasen (som är på tid) efter en felfri runda.

Höjden på banan beror på hur stor häst eller ponny man rider och är

inget som du som ryttare kan bestämma �� Du anmäler dig till KM

klassen och anger vilka hästar du helst vill rida.

Stor Häst: 80 cm D- ponny 70 cm C-ponny 60 cm B ponny 50 cm

Startavgift 180 kr

2.KM- Klass privat-ekipage

Klassen rids som bed A/A:0 vilket betyder att man direkt fortsätter på

andra fasen (som är på tid) efter en felfri runda.

Du hoppar som minst LE höjd och anger höjd när du anmäler.

Startavgift: 180 kr

3.Valborgs-mästerskapen- VM

Klassen rids som bed A/A:0 vilket betyder att man direkt fortsätter på

andra fasen (som är på tid) efter en felfri runda.

Denna klassen är för de hästar och ponnyer som inte kommer hoppa

KM och har lite lägre hinder. Här kan du välja Mysan, Blomman,

Totte, Sandi, Dixie, Lu och om det är någon annan som inte blivit vald

till KM.

Startavgift: 180kr

4.Clear round

Bed A- rosett till felfria ekipage.

Höjden ligger ca 10 cm UNDER KM höjden och det är igen hästens storlek som bestämmer hur höga hinder det blir.

Startavgift: 140kr